HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIAK DITUZTEN IKASLEAK

Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleek egoera horren berri eman beharko dute eskolan eskabidea egiteko unean. Horrela egin ezean, ezingo zaie bermatu ebaluazio probak egiteko behar izan ditzaketen egokitzapenik.