IRAKASKUNTZA MOTAK

IKASLE LIBREAK

Ikasle libre guztiek azterketaren deialdi bakarra  daukate ikasturte bakoitzeko (ekainean).

Ikasle libreentzat ez dago deialdi mugarik

IKASLE OFIZIALAK

Ikasle ofizialak ezin izango dira kurtso berean bitan baino gehiagotan matrikulatu. Salbuespen gisa, dagokion irakasleak proposaturik eta ikasleak hala eskaturik zuzendariak baimendu dezake hirugarrenez matrikulatzea. Oinarrizko mailetarako muga lau urtekoa delarik, seikoa Tarteko eta maila Aurreratuetarako, eta hirukoa, Gaitasun mailarako.

Deialdi guztiak agortuta ikasturtea gainditu ez duen ikasleak automatikoki gainditu ez duen hizkuntza horretan ikasle ofizial izateari utziko dio; hala ere, azterketa ikasle libre moduan egiten jarraitu ahal izango du.