EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA 139. zk.
2015eko uztailaren 24a, ostirala

ERANSKINA


HIZKUNTZA ESKOLAK


A) Ikasle ofizialak

1.– Ikasturte eta hizkuntza bakoitzeko matrikula 72,36€
2.– Ikastaro monografikoak (65 ordu) 36,18€
3.– Ikastaro monografikoak (130 ordu) 72,36€
4.– Nork bere kontura ikasteko gelak 36,18€


B) Ikasle libreak

1.– Maila eta hizkuntza bakoitzeko azterketarako matrikula 36,18€
2.– Nork bere kontura ikasteko gelak 66,74€